Sneller, slimmer, beter: met een Agile Inspiration Boost-sessie kunnen verschillende Agile/Scrum-teams samen en van elkaar leren. De sessie heeft een ‘mini-Sprint’-karakter gebaseerd op hun eigen vragen en de uitdagingen waarmee ze elke dag worden geconfronteerd. Iedereen is actief betrokken en het format geeft veel praktische waarde. Daarnaast worden de deelnemers ook geïnspireerd op gerelateerde onderwerpen zoals:

 • Behendige principes / Scrum-basis
 • De menselijke factor: teamwork en passende Agile rol
 • Scaling Agile (volgens SAFe)

Kortom: gegarandeerde veel nuttige nieuwe inzichten!

Agile …. Sneller, slimmer, beter

Inspiratie voor Agile / Scrum teams

Aanleiding
Teams die Agile werken en daarbij Scrum als raamwerk gebruiken, lopen in de praktijk tegen de nodige uitdagingen aan, waardoor de beoogde voordelen vaak nog niet helemaal bereikt worden.
De uitdagingen zijn veelal in te delen in de volgende 3 categorieën:

 • Agile principes / Scrum Basics
  Hebben alle betrokkenen de Agile principes en/of Scrum basics wel echt omarmd en hun handelen hierop aangepast? Worden de Scrum artefacten gebruikt zoals ze bedoeld zijn?
 • Passende rollen / Samenwerking
  Heeft iedereen de bij hem of haar best passende Agile rol? Waarom gaan sommige teams als een speer en worstelen anderen met de samenwerking binnen het Scrum team of het Agile team (inclusief belanghebbenden)? Hoe geef je de Scrum Values vorm in de praktijk?
 • Schalen van Agile
  Als het aantal Scrum teams groeit, groeien de uitdagingen rond complexiteit en afstemming. Hoe kun je toch blijven profiteren van de voordelen van Agile en Scrum? Welke antwoorden biedt SAFe?

Inspiratie voor verbetering

Met een Agile Inspiration Boost sessie kunt u verschillende Agile / Scrum teams in een korte tijd met elkaar en van elkaar laten leren aan de hand van hun eigen vragen op basis van de uitdagingen waar ze dagelijks tegenaan lopen. Hierdoor wordt iedereen actief betrokken en krijgt de sessie veel praktische waarde. Daarnaast worden de deelnemers ook geïnspireerd op onderwerpen die horen bij de 3 eerder genoemde categorieën, waardoor nieuwe inzichten worden verkregen.

De Agile Inspiration Boost

De Agile Inspiration Boost is een interactieve sessie van een dagdeel (4 uur), waarin deelnemers worden uitgedaagd zoveel mogelijk te leren van en met elkaar. Dit wordt ondersteund door het
format van een ‘mini-Sprint’, waardoor ook de aansluiting met het dagelijkse werk versterkt wordt.

Aan de deelnemers wordt vooraf gevraagd om in de vorm van User Stories hun vragen en wensen te formuleren, zodat voor aanvang van de sessie een Product Backlog kan worden samengesteld. De Agile Inspiration Boost start met een Sprint Planning en eindigt met een Sprint Retrospective.

De rollen van Product Owner en Scrum Master worden bij voorkeur uitgevoerd door deelnemers, maar kunnen ook door de begeleiders worden ingevuld. De begeleiders zullen in ieder geval de
deelnemers inspireren door korte inleidingen op onderwerpen die aansluiten bij de Product Backlog. Regelmatig terugkerende onderwerpen zijn:

 • Voorwaarden voor het succesvol en plezierig (samen)werken in een Agile / Scrum team
 • Scaled Agile en SAFe

Niet onbelangrijk …

fit4agile omarmt de waarden van het Agile Manifest en de Agile principes. Voor de diensten van fit4agile betekent dit dat deze altijd worden ontwikkeld in de geest van de 4 waarden van het Agile Manifest (waarbij ‘software’ is vervangen door ‘diensten’).

De hiervoor beschreven aanpak en inhoud van de Agile Inspiration Boost is dus vanzelfsprekend een basis. In een intake met de opdrachtgever stellen we graag vast wat de wensen en de doelen voor de sessie zijn en we passen het format en de inhoud daar op aan.

Neem contact met ons op voor meer informatie of download de Agile Inspiration Boost PDF