Agile Team Composition

Bij Agile werken draait alles om teams. Ze zijn bepalend voor de productiviteit en het behalen van de beoogde voordelen van Agile werken.
In de praktijk blijkt dat er nog veel te winnen is bij het samenstellen van Agile teams. Naar kennis en ervaring van teamleden wordt meestal wel gekeken, maar er is minder aandacht voor de aanleg van het beoogde team voor samenwerken vanuit de Agile mindset.

Wil u graag Agile high performing teams in uw organisatie? Kijk naast ‘harde’ kwalificaties dan altijd naar persoonlijkheidskenmerken van de beoogde teamleden. Zijn de teamleden voldoende complementair om zelf-organiserend te werken? Dit is belangrijk voor elk Agile team, ook als het om een enkel team gaat en er geen sprake is van samenwerking met andere Agile teams.

Speelt samenwerking en afhankelijkheid van andere Agile teams wel een rol, dan is er nog een belangrijk aandachtspunt. Afhankelijkheid is bij grotere programma’s niet te voorkomen. Maar teams die zo zelfstandig mogelijk kunnen werken, zijn productiever, leveren meer voorspelbare resultaten en hebben meer ruimte om zelfstandig te groeien. Het zodanig samenstellen van teams dat ze zo autonoom mogelijk kunnen werken, vereist het slim opdelen van het werk vanuit architectuur perspectief.

Meer weten over Agile Team Composition en de manier waarop fit4agile kan helpen? Neem contact met ons op.