Agile werken?

Steeds meer organisaties werken Agile, en verbeteren daarmee hun prestaties. Maar de keuze voor Agile is geen garantie voor succes. Agile is niet alleen een andere manier van werken, maar vraagt ook een compleet andere mindset van alle betrokkenen en verantwoordelijken in de organisatie. Wilt u echt succesvol worden met Agile? Dan helpen we u graag. Bij de oriëntatie, de voorbereiding en de uitvoering van de transformatie. fit4agile staat voor Agile High Performance op alle niveaus: individu, team en organisatie.

Meten is weten

Meten is weten

fit4agile wil voor elke klant zinvolle en pragmatische diensten leveren. Om dit realiseren, starten we vaak met een meting of scan. Zo kunnen we optimaal aansluiten bij de specifieke situatie van elke klant. We maken gebruik van internationale gehanteerde frameworks, methodes en instrumenten. Klik om meer te lezen over gebruikte methoden en instrumenten, zoals bijv. het Scaled Agile Framework (SAFe), TMA en Belbin.

In de kijker

In de kijker

Het jaar 2018 stond voor Wageningen University & Research IT in het teken van de transformatie naar Agile werken. fit4agile heeft individuele medewerkers geholpen met de Agile Talent Match. Medewerkers konden zich hiermee oriënteren op een passende Agile rol, gebaseerd op hun talent. Tevens kregen ze advies voor hun ontwikkeling in de nieuwe rol. Klik om meer te lezen over de ervaring van Wageningen University & Research IT.

Mens en business case

Mens en business case

Agile is geen wondermiddel. ‘Mensen’ maken het verschil. fit4agile begeleidt haar klanten naar Agile High Performance en integreert daarbij aandacht voor deze succesfactor. Centraal staan ‘de juiste persoon op de juiste plek’ en ‘de juiste keuze op het juiste moment’. Een niet goed samengesteld of voorbereid team heeft minstens 2 Sprints extra nodig om echt productief te worden. De daaraan gerelateerde kosten bedragen al snel € 60.000,-.