Agile teams en de uitdagingen van COVID-19

De transitie naar Agile werken is geen eenvoudige. COVID-19 voegt daar nog de nodige uitdagingen aan toe. Dat de pandemie en ‘het nieuwe normaal’ impact hebben op alle niveaus – individu, team en organisatie – is duidelijk. Deze blog gaat in op enkele uitdagingen voor Agile teams en geeft een paar praktische tips.

Werken op afstand

Traditioneel gezien presteren Agile teams het best als ze op één locatie werken. Dit heeft o.a. voordelen voor onderlinge communicatie. Nu Agile teamleden voornamelijk op afstand van elkaar werken, verdient communicatie zeker extra aandacht. Hoewel communicatie op afstand technisch goed mogelijk is, is het belangrijk om als team met elkaar af te spreken hoe vaak er contact is en hoe de contactmomenten worden gebruikt. Er zijn teams die in de Daily Standup tijd inruimen voor persoonlijke aandacht voor elkaar en sociale verbinding. Andere teams gebruiken virtuele koffiepauzes. Nu de crisis langer duurt, bloeden sommige initiatieven dood. Terwijl diezelfde langdurigheid de kans op  bezorgdheid en stress vergroot. Het is belangrijk te beseffen, dat deze sociale verbinding een belangrijke bron van energie is voor veel mensen.

Tip: Blijf aandacht houden voor elkaar. Neem tijd voor sociale verbinding, bouw ‘fun’ momenten / activiteiten in. Doseer, maar hou vol….

Tip: Gebruik metrieken als ‘Happiness’ en ‘Energie’ om inzicht te houden in elkaars gemoedstoestand.

Agile teams en de uitdagingen door de COVID-19 pandemie

Psychologische veiligheid

Belangrijke voorwaarde voor goed teamwork is psychologische veiligheid (geïntroduceerd en bekend door Amy C. Edmondson). Psychologische veiligheid gaat over jezelf kunnen zijn en je vrij durven uitspreken, ook als je een afwijkende mening hebt. Het is een gedeelde overtuiging van teamleden, dat in het team iedereen het beste met elkaar voor heeft. Dat is een randvoorwaarde voor experimenteren, discussies op het scherpst van de snede en fouten maken zonder veroordeeld  te worden. Cruciaal voor Agile teams dus. Psychologische veiligheid is nooit vanzelfsprekend en vraagt continu om ‘onderhoud’. Op afstand is dat nog iets uitdagender.

Tip: Bespreek met elkaar wat jullie belangrijk vinden en welk gedrag er voor jullie hoort bij psychologische veiligheid. Leg dit vast en spreek elkaar aan op afwijkend gedrag. Niet om elkaar te veroordelen, maar op een constructieve manier, om nog beter te worden in samenwerken als team.

Productiviteit

Hiervoor kwamen al even ‘sociale’ metrieken ter sprake. Veel teams werken sowieso met metrieken die iets zeggen over de productiviteit en waarde van hun opgeleverde resultaten. Een regelmatig terugkerende vraag is of Agile teams wel net zo productief zijn tijdens de COVID-19 crisis als daarvoor. Teams die metrieken hanteren, hebben hier voor zichzelf inzicht in. Uit onderzoeken is gebleken, dat productiviteit het lastigst op peil te houden is voor teams die echt nauw samenwerken en afhankelijk zijn van elkaar om resultaten te behalen. Iets wat in principe van toepassing is op alle Agile teams natuurlijk.

Tip: Staar je niet blind op productiviteit. Blijf denken in ‘waarde’ en houd focus op het met elkaar opleveren van afgeronde resultaten.

Tip: Vermijd de valkuil om steeds langer en harder te gaan werken. Even afstand nemen met een goede pauze, bewegen of frisse lucht levert vaak meer op. Stimuleer elkaar om fysiek gezond en mentaal fris te blijven.

Tip: Neem als team voldoende tijd om te blijven experimenteren, leren en verbeteren. Het is op afstand wellicht lastiger om goede retrospectives te hebben. Gebruik websites als Retromat voor inspiratie.

Ook in de COVID-19 tijd helpt fit4agile organisaties met passende oplossingen op maat. Steeds gericht op Agile High Performance. Onze dienstverlening is vanzelfsprekend aangepast aan de maatregelen tegen het coronavirus. We ondersteunen Agile teams met coaching, verzorgen remote workshops en sparren of coachen 1 op 1 (bijv. Scrum Masters). Dit kan op afstand of bijvoorbeeld tijdens een wandeling buiten. Voor Agile teams die verbeterpunten zoeken, hebben we de online Agile Team Performance Scan. De resultaten worden in een overzichtelijk en praktisch rapport weergegeven.

fit4agile en coronavirus COVID-19 afstand houden

Wil je weten wat fit4agile kan betekenen voor jullie, klik dan hier voor meer informatie of neem contact op.

Deel dit bericht op