Agile Readiness Scan

Uw organisatie wil Agile gaan werken. Weet u wat er dan allemaal op u af komt? En weet u wat de impact op de gehele organisatie is als één of meer teams Agile gaan werken?

Agile Readiness Scan

Met de Agile Readiness Scan van fit4agile kunt u de thermometer in de organisatie steken om te zien of een aantal belangrijke randvoorwaarden aanwezig is om succesvol te starten met Agile werken. Daarnaast krijgt u aan het begin van de Agile ‘reis’ belangrijke inzichten mee om alvast te anticiperen op het groter worden van de Agile beweging in uw organisatie.

Tijdens de Agile Readiness Scan komen de volgende vragen aan bod:

  • Wie bepaalt de samenstelling van het eerste Agile Team?
  • Wat wordt de scope van dit Agile Team?
  • Wie wordt Scrum Master en Product Owner?
  • Hoe weet u of zij geschikt zijn in deze nieuwe rollen?
  • Hoe is de cultuur in de organisatie en hoe beschermen we het self-organizing mechanisme?
  • Hoe gaat het PMO om met de nieuwe manier van werken, ten opzichte van PRINCE2/Waterval projecten?
  • Wat doen we met uren schrijven?
  • Hoe om te gaan met externe leveranciers die mee moeten doen in het Agile Team?

Agile gaat over fouten maken en daar zelf van leren, maar soms is het toch echt slimmer om van de fouten van anderen te leren en de gebruikelijke valkuilen te vermijden bij het starten met Agile werken.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op!