Agile Team Bootcamp

Begin met je team: zorg voor een efficiënte start van uw Agile teams met de garantie van productieve Sprints vanaf het begin. De bootcamp is gericht op goed teamwork (gebouwd op vertrouwen, een gemeenschappelijk doel delen) en het juiste gebruik van de gekozen Agile basics.

Agile Team Bootcamp

Deze Team Bootcamp bestaat uit een tweedaagse of zevendaagse training in een natuurlijke omgeving en is bedoeld voor een startend of moeizaam functionerend Agile Team. De doelstelling van de training is om een Agile team dusdanig te ontwikkelen dat zij effectief en productief Agile gaan werken en dat de basis is gelegd voor een Agile High Performance team.

Vaak zijn startende Agile teams de eerste paar Sprints meer bezig elkaar te leren kennen, elkaars eigenschappen en manier van communiceren, dan een product op te leveren. In de praktijk betekent dit dat er een aantal Sprints verloren gaan en dat veel kostbare tijd en geld gemoeid gaan met de ‘on-the-job’ ontwikkeling van het team. Dit kan ook anders!

Neem contact met ons op voor meer informatie!