Agile Team Bootcamp

Zorg voor een efficiënte start van uw Agile teams met de garantie van productieve Sprints vanaf het begin. De bootcamp is gericht op goed teamwork, gebouwd op vertrouwen en het delen van een gemeenschappelijk doel. Het is belangrijk dat teamleden elkaars kwaliteiten kennen en dat het team is voorbereid op het juiste gebruik van de gekozen Agile basics.

Agile Team Bootcamp

Deze Team Bootcamp duurt twee dagen en is bedoeld voor een startend of moeizaam functionerend Agile Team. De doelstelling van de bootcamp is om een Agile team dusdanig te ontwikkelen dat zij effectief en productief Agile gaan werken en dat de basis is gelegd voor een Agile High Performance team.

Vaak zijn startende Agile teams de eerste paar Sprints meer bezig elkaar te leren kennen, elkaars eigenschappen en manier van communiceren, dan een product op te leveren. In de praktijk betekent dit dat er een aantal Sprints verloren gaan en dat veel kostbare tijd en geld gemoeid gaan met de ‘on-the-job’ ontwikkeling van het team. Dit kan ook anders!

De Agile Team Bootcamp van fit4agile is geen theoretische training, maar een zeer praktisch programma, dat ervoor zorgt dat het team vanaf de eerste dag productief kan zijn. Onderwerpen die in het programma aan de orde komen zijn:

  • Teamvisie
  • ‘T-Shape van het team’
  • Teamrollen
  • Teamcode
  • Team’s Agile Way of Working

Neem contact met ons op voor meer informatie!