Begin met je team: zorg voor een efficiënte start van uw Agile-teams met de garantie van productieve Sprints vanaf het begin. De bootcamp is gericht op goed teamwork (gebouwd op vertrouwen, een gemeenschappelijk doel delen) en het juiste gebruik van de Scrum-basics.

Agile Scrum Bootcamp

Deze Scrum Bootcamp bestaat uit een tweedaagse of zevendaagse training in een natuurlijke omgeving voor een startend of moeizaam functionerend Agile Scrum Team. De doelstelling van de training is om een Scrum Team dusdanig te ontwikkelen dat zij effectief en productief, in veiligheid en vertrouwen, met elkaar samenwerken aan een gemeenschappelijk doel.

Vaak zijn startende Scrum Teams de eerste paar sprints meer bezig elkaar te leren kennen, elkaars eigenschappen en manier van communiceren, dan een product op te leveren. In de praktijk betekent dit dat er een aantal sprints verloren gaan en er veel kostbare tijd en geld gemoeid gaat met de ‘on-the-job’  ontwikkeling van het team. Dit kan ook anders!

Neem contact met ons op voor meer informatie!