Over fit4agile

fit4agile is ontstaan uit een samenwerking tussen Marc de Goeij en Hanneke Jaques.

Marc is als enterprise architect bij zijn klanten regelmatig betrokken bij het ontwerpen en begeleiden van ingrijpende transformaties. In de afgelopen jaren kwam hij daarbij in aanraking met Agile als nieuwe manier van werken. Zijn aanvankelijke scepsis voor Agile (“laat zes self-organizing teams los in een organisatie en je begrijpt wel wat voor chaos er ontstaat”) verdween, toen hij zich realiseerde dat er elegante coördinatie-mechanismen bestaan om Enterprise-breed met Agile te werken, zoals het SAFe framework. Daarmee werd een aantal, in zijn ogen, losse eindjes met betrekking tot afstemming en governance op gedegen wijze ingevuld. Enterprise Architectuur en Portfolio Management kregen strategisch weer de belangrijke rol, die ze zouden moeten innemen. Hierdoor zijn de voordelen van Agile op grote schaal juist aanzienlijk en haalbaar. “Self-organization binnen goedgekozen kaders”. Of “the best of both worlds: groot denken, in kleine stapjes doen.” Agile werd hiermee voor Marc een serieus en aantrekkelijk alternatief boven de meer traditionele projectmanagement methoden. Nu combineert hij zijn expertise als architect met zijn kennis en ervaring als Agile specialist in de rol van een Enterprise Agile Coach. Bij zijn klanten zag hij wel vaak dat de menskant van transformaties naar Agile onderbelicht bleef en dat dit een behoorlijke risico factor vormde voor het welslagen van de transformatie.

Hanneke heeft een achtergrond in IT, maar is via diverse leidinggevende rollen zich steeds meer bezig gaan houden met mensen en hun ontwikkeling. Het helpen win-win situaties te creëren voor mensen en organisaties is haar passie. De talenten van ieder individu zijn voor haar het uitgangspunt. Zij zag regelmatig met lede ogen hoe medewerkers in een niet passende rol aan het werk waren. Zowel hun prestaties als hun werkplezier leden hieronder. Bij transformaties naar Agile werken is de keuze van rollen voor medewerkers vaak extra lastig. De benodigde competenties voor de Agile rollen zijn vaak hele andere dan de competenties die bij traditionele manieren van werken worden ingezet. Het is op dus lastig te voorspellen of een medewerker het in een nieuwe rol goed zal doen en er ook veel plezier aan zal beleven. Ook als groep van individuen lopen startende Agile teams tegen de nodige uitdagingen aan. Enerzijds horen die bij het eigen maken van het Agile werken. Maar vaak gaat het ook om uitdagingen, die inherent zijn aan het samenwerken in teams.

Hun gedeelde wens om organisaties te helpen bij het succesvol worden en blijven met Agile, met expliciete aandacht voor de rol van mensen, vormde zo de start van fit4agile. Bij het uitrollen van Agile en Scaled Agile merkte Marc dat mensen op belangrijke posities tekort schoten of zelfs fysiek ziek werden van het uitvoeren van hun Agile rol, omdat de rol hen niet paste. Samen met Hanneke werd het Agile Talent Match instrument ontwikkeld, om mensen niet alleen op basis van in het verleden getoonde competenties, maar meer op basis van hun dieper liggende drijfveren en talenten aan een passende Agile rol te koppelen.

Inmiddels heeft de samenwerking geleid tot een volwaardig dienstenaanbod voor Agile in alle fasen van Oriëntatie tot Executie met de propositie Agile High Performance . In elke fase is er aandacht voor zowel individuen, teams als organisatie.

fit4agile werkt met een flexibele schil van louter zeer gekwalificeerde professionals, die in de markt hun sporen hebben verdiend. Dit kan zijn in een specifieke Agile / SAFe rol, als verandermanager voor Agile transformaties, of als coach / adviseur op het gebied van Agile talent- en teamontwikkeling.