Agile Team Development

Mensen samenbrengen in een team is geen garantie voor een soepel samenwerkend team. Onderzoek toont aan dat het succes vooral afhangt van de medewerking van de teamleden, ongeacht de gekozen methode (traditioneel of Agile). 

Agile Team Development

Gelukkig kan teamwork worden ontwikkeld. Dus zal de nadruk liggen op het vermijden van valkuilen in teamwerk, maar uiteraard zal speciale aandacht worden besteed aan de kenmerken van een Agile werkomgeving.

Meer informatie? Neem contact met ons op!