Methoden en instrumenten

fit4agile wil voor elke klant zinvolle en pragmatische diensten leveren. Om dit realiseren, starten we vaak met een meting of scan. Zo kunnen we optimaal aansluiten bij de specifieke situatie van elke klant. Sommige scans hebben we zelf ontwikkeld, maar we maken ook gebruik van internationale gehanteerde frameworks, methodes en instrumenten zoals bijv. het Scaled Agile Framework (SAFe). Voor de ontwikkeling van individuele medewerkers en Agile teams gebruiken we o.a. TMA instrumenten voor integraal talentmanagement en Belbin teamrolanalyses voor ontwikkeling van teams.

Het Scaled Agile Framework – SAFe

SAFe is bedoeld voor organisaties, die grote, complexe oplossingen of systemen willen realiseren met behulp van Lean en Agile. Bij het zogenaamde opschalen van Agile, loop je als organisatie tegen uitdagingen aan. Met SAFe worden niet al deze uitdagingen automatisch opgelost, maar het is wel een goed bruikbaar raamwerk met best practices om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

SAFe is niet het enige raamwerk voor het opschalen van Agile, maar misschien wel het bekendste en in elk geval veel gebruikt. Andere bekende aanpakken voor het opschalen van Agile zijn bijvoorbeeld Scrum of Scrums, Large Scale Scrum (LeSS), het Spotify Model, en hybride vormen van Waterval en Agile.

Talent Motivatie Analyse – TMA

TMA heeft een full service benadering die recht doet aan de verschillende aspecten van mens en organisatie. De bijbehorende instrumenten hebben hun waarde bewezen bij zowel talent- en competentiemanagement als teamontwikkeling.

De TMA methode is gebaseerd op de behoeftetheorie van Murray. De meeste andere psychometrische instrumenten zijn gebaseerd op de Big Five. Het Big Five model is een model waarin de persoonlijkheid op vijf vlakken wordt beschreven. Het is een meer statisch model omdat de Big Five de persoonlijkheid beschrijft in termen van persoonlijkheidskenmerken vanuit de overtuiging dat iemand is zoals hij is. De behoeftetheorie van Murray is dynamischer van aard en beschrijft de persoonlijkheid op meer vlakken.

fit4agile maakt onder meer gebruik van TMA instrumenten bij de diensten Agile Talent Match, Agile Talent Boost en Agile Talent Development.

fit4agile werkt met gecertificeerde TMA professionals voor zowel de ontwikkeling van individuen als teams.

Belbin teamrolanalyses

Het teamrolmodel van Belbin is een sociaal-psychologisch model, dat wereldwijd wordt gebruikt bij het coachen, trainen en adviseren van individuen, teams en organisaties.

Het teamrolmodel is gebaseerd op jarenlang empirisch onderzoek door Dr. Meredith Belbin, een Britse wetenschapper, en zijn medewerkers naar de interacties in succesvolle en niet-succesvolle teams. Teams werken beter samen en presteren beter als ze goed gebruik maken van de verschillende teamrollen van hun deelnemers. Dr. Meredith Belbin onderscheidt negen teamrollen binnen een succesvol team.

Belbin teamrolanalyses worden door fit4agile bijvoorbeeld gebruikt bij de diensten Agile Team Composition en Agile Team Bootcamp.

fit4agile werkt met geaccrediteerde Belbin professionals en met Interplace, de officiële online testservice van Belbin.