Succesvol met Agile: de juiste persoon op de juiste plek!

Om jezelf te ontwikkelen, moet je uit je comfortzone. Maar dat is iets heel anders dan jezelf stuklopen op een job die totaal niet past. De kans is praktisch nihil, dat langdurig werken in een Agile rol, team of uitdaging die niet past, leidt tot aansprekende prestaties en werkplezier. Dit is voor iedere organisatie onwenselijk en voor individuele medewerkers nog meer. Voor het individu nemen de kansen in zo’n situatie namelijk fors toe op gebrek aan energie, ziekte en burn-out. ‘De juiste persoon op de juiste plek’ is dus een belangrijk devies voor elke organisatie en medewerker die succesvol met Agile wil zijn.

De juiste persoon … bekwaamheid en geschiktheid

Organisaties die overgaan naar Agile werken hebben te maken met nieuwe rollen, die vaak sterk afwijken van rollen in de oude situatie. Vaak wordt er gekeken naar kennis, ervaring, vaardigheden en andere kwalificaties. Kortom of iemand bekwaam is. Bekwaamheid is echter geen garantie voor succes. Het gaat ook om geschiktheid. Heeft iemand aanleg voor het gewenste gedrag, dat nodig is voor de rol, de samenwerking met teamleden en/of de relaties met stakeholders? Past de uitdaging van de positie bij de persoonlijke (gewenste) uitdaging, ambitie en motivatie van het individu?

Succesvol Agile werken hangt af van de juiste persoon op de juiste plek

De juiste plek … match met Agile rol, team en uitdaging

Voor de juiste plek belichten we hier 3 elementen: Agile rol, team en uitdaging.

Match met de Agile rol

Hiervoor gaven we al aan dat rollen vaak sterk veranderen als organisaties overgaan naar Agile werken. Of iemand geschikt is voor een bepaalde Agile rol, kun je dan niet altijd afleiden van het gedrag, dat je in vorige rollen van iemand hebt gezien. Voor een medewerker zelf is het vaak ook lastig om te bepalen of een nieuwe rol wel of niet gaat passen. In zo’n situatie is het vaak verhelderend om te kijken naar de talenten en aanleg voor de benodigde competenties. Bij fit4agile hebben we hiervoor de Agile Talent Match ontwikkeld, gebaseerd op TMA instrumenten. Hoewel sommige organisaties het bepalen van passende rollen benaderen als een selectie vraagstuk, gaat onze voorkeur uit naar een ontwikkel benadering. De medewerker centraal plaatsen en betrekken bij het bepalen van een passende Agile rol, helpt eventuele weerstand wegnemen en wordt door medewerkers vaak zeer gewaardeerd.

Match met het Agile team

Als het gaat om een plek in een Agile team, is het belangrijk om te bekijken of iemand duidelijk toegevoegde waarde heeft op basis van bekwaamheid én persoonlijke eigenschappen. Het is belangrijk niet ‘te veel van hetzelfde’ in een team te hebben. Dit is tevens de uitdaging van zelforganiserende teams die zelf naar aanvullende of vervangende teamleden zoeken. Een klassieke valkuil is om iemand die te zoeken die erg lijkt op de rest van het team. Het voelt vertrouwd en makkelijk, maar leidt vaak tot collectieve blinde vlekken en het ontbreken van cruciale talenten in een team. De kunst is om als team verschillen te omarmen en benutten. Teams, die deze kunst verstaan, komen tot betere prestaties.

Match met de uitdaging

Bij elke plek hoort vaak een actuele of specifieke uitdaging. Dit kan te maken hebben met de samenstelling van het team of met de context. Het is belangrijk dat die uitdaging aansluit bij de uitdaging die iemand zoekt of past. We lichten dit toe aan de hand van een voorbeeld. Stel dat een Agile team een Scrum Master nodig heeft. Er is veel te winnen, door niet alleen te zoeken naar iemand die in algemene zin voldoet aan de eisen en wensen die aan een Scrum Master worden gesteld.

Het team kan bijvoorbeeld een zeer enthousiaste Product Owner hebben, die als valkuil heeft nog te acteren op basis van zijn vorige rol als projectmanager of leidinggevende. Deze situatie vraagt om een ‘stevige’ Scrum Master, die de Product Owner in zijn rol kan houden.

Een ander Agile team kan bijvoorbeeld als uitdaging hebben ‘te servicegericht’ te zijn. Ze zijn gevoelig voor incidentele verzoeken van stakeholders of eindgebruikers die buiten de ‘backlog’ om bij het team worden neergelegd. Het is duidelijk dat dit de resultaten van een iteratie negatief kan beïnvloeden. Deze situatie vraagt om een Scrum Master die enerzijds het team kan helpen zich op dit punt te ontwikkelen en die ondertussen in staat is het team hier op soepele wijze voor af te schermen.

De juiste persoon op de juiste plek… aanjager van bevlogenheid

Het mooie is dat er eigenlijk geen tegenstrijdige belangen zijn voor medewerkers en organisaties. Een medewerker wil graag fluitend naar zijn werk. Werk doen wat leuk is en dat past. Een zinvolle bijdrage leveren die door anderen gezien en gewaardeerd wordt. Een organisatie wil graag bevlogen medewerkers, die tot bijzondere prestaties komen.

‘De juiste persoon op de juiste plek’ is in beide gevallen de basis. Een cruciale succesfactor voor een mooie ‘win-win’ situatie, die leidt tot prestaties en werkplezier.

Als fit4agile spannen we ons steeds in om organisaties en medewerkers te helpen om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. Met de Agile Talent Match doen we dat voor individuen en met Agile Team Composition doen we dat voor Agile teams. We helpen graag met passende oplossingen op maat. Steeds gericht op Agile High Performance.

Wil je weten wat fit4agile kan betekenen voor jullie, klik dan hier voor meer informatie of neem contact op.

Deel dit bericht op