Kies voor een passende Agile rol!

Begin september stond er een artikel in het Financieele Dagblad van Janka Stoker en Harry Garretsen, beiden hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. In het artikel De politiek moet vooral niet sturen op studiekeus ‘die leidt tot een baan’  lichtten zij toe dat intrinsieke motivatie veruit de beste en eigenlijk enige voorspeller voor studiesucces is. Hun boodschap voor nieuwe studenten was dan ook: “Volg zoveel mogelijk je eigen interesses. Want intrinsieke motivatie is de beste brandstof voor je studie en latere carrière.”

Werkplezier en succes

Het bruggetje naar die latere carrière is zeer terecht. Mensen presteren het best als ze werk doen dat past bij hun motivatie en talenten. Het is de basis voor succes en werkplezier. Net als bij het maken van een keuze voor een studie kan het op sommige momenten in een loopbaan echter lastig zijn een goede keuze te maken. Bij een ingrijpende transformatie is het niet altijd duidelijk wat de nieuwe rollen precies inhouden. Dus als medewerkers dan voor de keuze worden gesteld of mogen solliciteren op een Agile rol, is het soms lastig te bepalen welke dat zou moeten zijn.

Hoe vervelend is het te starten in een rol, die achteraf toch niet blijkt te passen? Het kan een hoop energie kosten en zelfs tot ziekte leiden. Dat is natuurlijk heel vervelend voor de persoon in kwestie, maar ook voor het team / de collega’s en de organisatie heeft dit vanzelfsprekend nadelige consequenties.

Voorkomen mislukte iteraties

Om die reden heeft fit4agile de Agile Talent Match ontwikkeld. Een gedegen instrument om tot passende keuzes te komen voor Agile rollen, gebaseerd op de motivatie en talenten van het individu. Betere keuzes leiden tot betere prestaties en helpen  mislukte sprints / iteraties te voorkomen.

Verminderen van weerstand tijdens de transformatie

Natuurlijk hebben medewerkers zelf een verantwoordelijkheid bij het kiezen van een rol, maar voor werkgevers is er veel te winnen door hier bewust mee om te gaan. Persoonlijke aandacht voor medewerkers  in de vorm van ondersteuning bij de keuze voor een nieuwe functie of rol in een Agile transformatie leidt niet alleen tot betere prestaties van individuen en teams, maar helpt ook de weerstand tegen de veranderingen te verminderen.

Geld besparen

Een (Agile) transformatie is een logisch moment om onderbouwde keuzes te maken voor nieuwe rollen. Maar ook op andere momenten verdient dit aandacht. Meer dan eens staat op CV’s van medewerkers vermeld, dat zij zowel de training voor Scrum Master als voor Product Owner hebben gedaan. Deze rollen zijn zo wezenlijk verschillend, dat ze slechts zelden allebei goed bij een medewerker zullen passen. Het is begrijpelijk, dat organisaties hun medewerkers zo goed mogelijk inzetbaar willen hebben, maar dit is dus in verreweg de meeste gevallen niet zinvol en een verspilling van budget.

Excelleren op basis van talent

Deepak Chopra schijnt ooit gezegd te hebben: “If you focus on success, you’ll have stress. But if you pursue excellence, success will be guaranteed.

Wil je zelf of je medewerkers laten excelleren in een Agile rol? Durf dan te kiezen voor een passende rol, op basis van intrinsieke motivatie en talenten.

Wil je weten wat fit4agile kan betekenen voor jullie, klik dan hier voor meer informatie of neem contact op.

Deel dit bericht op