Succesvol met Agile: stel je teams met zorg samen!

Veel organisaties zitten midden in een transformatie naar Agile werken. De Agile manier van werken  wordt gekenmerkt door het werken in  zelforganiserende teams die iteratie na iteratie werkende resultaten opleveren. Resultaten, die waarde toevoegen voor de klant. Als de onderlinge interactie tussen Agile teamleden niet goed loopt, wordt het erg lastig om dit te realiseren. Teams zijn een cruciale factor als het gaat om succes met Agile.

Teams als cruciale succesfactor voor Agile

Als teams zo belangrijk zijn, moeten we er dan niet alles aan doen om ze zodanig samen te stellen dat de kans op high performing teams aanzienlijk wordt vergroot? Nog niet zo lang geleden kreeg ik op de vraag hoe Agile teams werden samengesteld als antwoord: “Gewoon het aantal medewerkers gedeeld door acht… “. Hoewel het in de praktijk meestal niet zo gaat, is er nog veel te winnen door Agile teams met meer zorg samen te stellen. Dat vertaalt zich met name in betere kwaliteit en productiviteit!

De juiste mix van kennis en ervaring

Er is al het nodige geschreven en gezegd over het multidisciplinaire karakter van Agile teams. Om iteratie na iteratie werkende resultaten te kunnen opleveren, moeten benodigde kennis en ervaring zo veel mogelijk in het team vertegenwoordigd zijn. Als een team niet beschikt over de cruciale kennis en ervaring die nodig zijn om resultaten tijdens een iteratie echt af te ronden, wordt het team afhankelijk van andere individuen of teams. Dit kan een nadelig effect hebben op de productiviteit van het team. Hoewel afhankelijkheden soms onontkoombaar zijn, is het dus aan te raden teams ‘slim’ multidisciplinair samen te stellen. Hierdoor kunnen afhankelijkheden geminimaliseerd worden en kan het team zo autonoom mogelijk aan de slag.

Bij het samenstellen van teams wordt in de praktijk meestal wel gekeken naar een mix van kennis en ervaring. Het maximaliseren van de autonomie van het team, wordt echter niet altijd meegenomen in de afwegingen. Overigens begint het optimaliseren van de autonomie van teams in grotere organisaties natuurlijk met de inrichting van de teams. Een complex vraagstuk dat voorafgaat aan de daadwerkelijke samenstelling van teams en dat bijna altijd een andere insteek verlangt dan de actuele organisatiestructuur.

De juiste mix van persoonlijkheden

Agile teams hebben dezelfde uitdagingen bij het samenwerken als alle andere teams. Opmerkelijk genoeg wordt er bij de samenstelling van de teams niet zo vaak aandacht geschonken aan een functionele mix van persoonlijkheden. Een surplus of een manco aan bepaalde persoonlijke kwaliteiten kan een productieve samenwerking negatief beïnvloeden.

Voorbeeld: als een groot deel van de teamleden servicegericht is, loopt dat team het risico afgeleid te worden door incidentele verzoeken die buiten de backlog om worden gedaan bij individuele teamleden. Dit kan ten koste gaan van de beoogde resultaten die het team zich voor de iteratie ten doel had gesteld. Het is goed als er in het team ook iemand zit, die van nature als ‘waakhond’ kan fungeren, om dit te voorkomen. Dat kan de Scrum Master zijn, maar als die nu net deze kwaliteit wat minder heeft, mag het ook een ander teamlid zijn.

Om vanuit deze invalshoek meer zicht te krijgen op de kwaliteiten van een team kan gebruik worden gemaakt van een instrument voor persoonlijkheidsanalyses (bijv. Belbin of TMA).

First Time Right

Het lean concept First Time Right is ook van toepassing op het samenstellen van Agile teams. Het ideale moment om na te denken over een goede samenstelling is natuurlijk bij de start van een nieuw team. Maar ook als een Agile team onverhoopt niet lekker draait, is het goed om te overwegen of een andere samenstelling van het team tot verbetering kan leiden.

Een met zorg samengesteld team zal sneller productief zijn dan een meer willekeurig samengesteld team. Dit verkleint het risico van mislukte eerste Sprints en de daarmee gepaard gaande kosten aanzienlijk.

Wil je weten wat fit4agile kan betekenen voor jullie, klik dan hier voor meer informatie of neem contact op.

Deel dit bericht op